Glas Hrvata u svom izdanju od 14. listopada 1922. godine donosi članak o vatrogasnoj vježbi u Ogulinu.

Požari većih razmjera bili su dosta česti početkom 20. stoljeća, prije svega zbog lakozapaljivih materijala koji su se koristili u gradnji i neodgovarajuće vatrogasne službe. Stoga su fizička sprema i tehnička oprema vatrogasaca bili od iznimne važnosti, a autor članka ističe kako je lokalno građanstvo pokazalo „zanimanje i simpatije“ za vatrogasnu vježbu.