REZULTATI – INVESTICIJSKE POTPORE MINISTARSTVA KULTURE RH

S nestrpljenjem smo iščekivali rezultate Poziva na predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske kojeg je raspisalo Ministarstvo kulture RH, a danas su na dočekale lijepe vijesti.

Naime, projektu „OPREMANJE MULTIFUNKCIONALNIH MUZEJSKIH PROSTORIJA ZAVIČAJNOG MUZEJA OGULIN“ odobreno je 30.000,00 kn! Radi se o opremanju dviju prostorija na 1. katu Muzeja koje će se urediti za potrebe provođenja edukativnih muzejskih aktivnosti kao što su izložbe, radionice, predavanja i sl.

Naime, danas je učenje u muzeju i shvaćanje važnosti učenja posjetitelja u muzeju postalo od iznimne važnosti za opstanak muzejskih ustanova.

Kroz različite oblike edukativnih sadržaja, kao i izložbama, predavanjima, projekcijama i sl., muzeji se otvaraju prema publici pružajući im mogućnost učenja, informiranja i razvijanja vlastitih kreativnih sposobnosti, a sve s ciljem da se uspostavi komunikacija Muzeja i korisnika/posjetitelja.

Upravo je to cilj i ovog projekta Zavičajnog muzeja Ogulin te se nadamo da ćemo u 2019. godini uspjeti osigurati dodatne sadržaje kojima težimo u sklopu provedbe muzejske djelatnosti, a još nam preostaje pričekati rezultate koji se odnose na zaštitu kulturnih dobara i naš projekt obnove dvorišne zgrade, tzv. konjušnice.