U našoj rubrici „Utorkom iz muzejskog arhiva” pisali smo o Međunarodnom danu žena koji se obilježava 8. ožujka. Prvi je put prigodno obilježen 1909. godine u Sjedinjenim Američkim Državama deklaracijom koju je donijela Socijalistička partija Amerike. Već sljedeće godine u Kopenhagenu je održana prva međunarodna ženska konferencija u organizaciji Socijalističke Internacionale gdje je službeno odlučeno da se svake godine 8. ožujka obilježava Međunarodni dan žena.

U zapadnom se svijetu Međunarodni dan žena uglavnom prestao obilježavati 1930-ih, dijelom i zbog toga što ga se povezivalo s komunizmom. Međutim, 1960-ih su ga feministice ponovno počele slaviti. Godine 1975., koja je proglašena Međunarodnom godinom žene, Ujedinjeni narodi su službeno počeli obilježavati Međunarodni dan žena.
Iako nikada nije bio službeni državni praznik u socijalističkoj Jugoslaviji, Osmi mart, kako se tada nazivao, bio je iznimno popularan i slavio se na razne načine.
Ovog utorka u našoj rubrici utorkom donosimo članak Nebojše Magdića objavljen u Večernjem listu 5. ožujka 1982. godine o proslavi nadolazećeg Dana žena u Ogulinu.

U članku se navodi da je većina radnih organizacija, usprkos preporukama o štednji, odlučila svečano počastiti svoje djelatnice u ugostiteljskim objektima, a da je tek dio, poput radnica DIP-a Josipdol, praznik obilježilo skromno.