U broju 34 Glasa Hrvata iz 1923. godine istaknuta je potreba za javnim nužnikom, čiji s nedostatak posebice osjećao srijedom, na sajmeni dan, kada je velik broj građana cirkulirao gradskim ulicama.