U našoj rubrici Utorkom iz muzejskog arhiva već smo pisali o obilježavanju Petrove u Ogulinu. Blagdan Svetog Petra i Pavla, u narodu znan kao Petrova, svetkovina je koja se obilježava 29. lipnja, a posebno svečana proslava tradicionalno se održava u ogulinskom naselju Sveti Petar.

U organizaciji Hrvatskog seljačkog društva Sveti Petar 1924. godine svečano je proslavljen blagdan Svetog Petra i Pavla. Prema članku objavljenom u Glasu Hrvata od 5. srpnja te godine, proslava je „uspjela i moralno i materijalno u svakom pogledu“.