U siječnju ove godine Ministarstvo kulture i medija RH raspisalo je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za programe zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima.

Od prijavljena 924 programa, sredstva su osigurana za 342 programa u ukupnom iznosu od 57.835.800,00 kuna.
Veseli nas što je i program obnove dvorišne zgrade konjušnice u Starom gradu Ogulinu i ove godine uvršten na popis za financiranje, a dodijeljen mu je iznos od 150.000,00 kn.
Podsjećamo, radi se o opsežnom projektu koji se provodi u fazama, a sukladno raspoloživim sredstvima Grada Ogulina i Ministarstva kulture i medija HR. Cilj projekta je obnova zgrade i prenamjena za muzejske potrebe, a sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji.
Plan je urediti muzejski kafić, info prostor sa suvenirnicom, sanitarne čvorove, te na katu (u potkrovlju) urede muzejskih djelatnika, a sve s ciljem da se postigne učinkovitija provedba muzejske djelatnosti, poveže objekte unutar kompleksa Starog grada Ogulina i izvrši obnovu zgrade sukladno izvornim karakteristikama, te uz konzervatorski nadzor.
Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 2.440.000,00 kn. U 2020. godini kupljena je šindra namijenjena za obnovu krovišta konjušnice, dok su prošle godine odrađeni radovi unutarnjih rušenja i demontaže.

Daljnje faze radova odvijat će se u dogovoru s Gradom Ogulinom, nadležnim Konzervatorskim odjelom Karlovac i projektantom.