Ovog utorka u našoj rubrici „Utorkom iz muzejskog arhiva” donosimo članke vezane za prikupljanje sredstava za podizanje spomenika Franu Kurelcu objavljene u Ogulinskom glasniku 1909. godine. Fran Kurelac je bio jezikoslovac, sakupljač narodnog blaga, putopisac, govornik i pjesnik te žestoki hrvatski i slavenski rodoljub. Životni ga je  put vodio po mnogim europskim i hrvatskim krajevima. Iako nije završio redovno školovanje,  bio je načitan, širokih interesa, govorio je više jezika, a nekoliko ih je i poučavao.

Kurelca su njegova nacionalna gorljivost, britki jezik i silovitost temperamenta često stajali gubljenja posla. Nakon što je 1867. postao član tadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnost  posvećuje se isključivo znanstvenom radu.

Rođen je u Bruvnu u gračačkoj župi 14. siječnja 1811., kada je taj lički prostor bio pod francuskom upravom. Svoje porijeklo na naslovnicama svojih knjiga označavao je: „starinom Ogulinac a rodom iz Bruvna na Krbavi”. Njegovi roditelji Ivan i Rozalija rođeni su u Ogulinu iz kojeg su doselili u Bruvno. Otac nakon umirovljenja kao krajiški časnik kupuje kuću u Oštarijama gdje se nastanjuje. Fran Kurelac je boravio u Oštarijama 1829. i 1830. godine i kasnije tijekom školovanja u Zagrebu krajem 1832. i 1833. godine.

Gdje god se ukazala mogućnost Kurelac je spominjao Ogulin jer je bio svjestan kolektivne svijesti o herojstvu i vrlinama ljudi svoga kraja te ih iznosio kao obrazac i naputak za oslobođenje od Mađara. Umro je 1874. godine u Zagrebu.

Skupina štovatelja nakanila mu je podići spomenik u Ogulinu, i tako mu zahvaliti za sve što je učinio. U tu svrhu je i osnovan Odbor za podignuće spomenika. Odbor je zamolio da se prinosi dostave pokretačima inicijative: Gjuri Magdiću, ravnatelju pučke štedionice u Ogulinu i odvjetniku  Milanu Sokoliću koji je inicirao brojna dobrotvorna i društvena događanja u Ogulinu. Uz donacije, poziv je bio i na prikupljanje njegovih rukopisa i druge ostavštine.

Putem novina Ogulinski glasnik upućivani su pozivi za donaciju i  objavljivani donatori. Prvi članak donosi popis donatora iz ogulinskog kraja, među kojima je i Fran Kurelac, pranećak našeg Frana. Drugi članak donosi popis prinosnika grada Senja, a ukazuje na činjenicu da su potrebu za doprinosom imali mnogi pojedinci izvan Ogulina.

Razlog zašto spomenik ipak nikada nije podignut ostao je nepoznat. Mogući razlog može se naći u ratnim nedaćama i potrebi za prikupljanje sredstava za pomoć ranjenicima i siročadi Prvog svjetskog rata.

Katedra čakavskog sabora Modruše, 2022. godine objavila je knjigu Ivice Mihaljevića „ Fran Kurelac – starinom Ogulinac, nakratko Oštarac” u kojoj je dan prikaz života i rada Frana Kurelca.